jumpToMain

Datenschutz

Začetna stran Politika zasebnosti

ime in kontakt odgovorne osebe v skladu s členom 4(7) uredbe dgvr

Podjetje: Gollmann Kommissioniersysteme GmbH
Naslov:  Weststraße 40, 06126 Halle (Saale), Nemčija.
Telefon: +49 (0)345 131 84 100
E-naslov: info@gollmann.com

 

Pooblaščenec za varstvo podatkov
Ime: Andreas Schubert
Naslov: Weststraße 40, 06126 Halle (Saale) Weststraße 40, 06126 Halle (Saale)
E-naslov: datenschutz@gollmann.com

 

VARNOST IN VARSTVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Menimo, da je naša glavna odgovornost ohraniti zaupnost osebnih podatkov, ki nam jih posredujete, in jih zaščititi pred nepooblaščenim dostopom. Zato smo zelo skrbni in uporabljamo najnovejše varnostne standarde, da zagotovimo največjo možno zaščito vaših osebnih podatkov.

Kot podjetje zasebnega prava za nas veljajo določbe evropske uredbe o varstvu podatkov (DSGVO) in predpisi zveznega zakona o varstvu podatkov (BDSG). Sprejeli smo tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotavljamo, da tako mi kot naši zunanji ponudniki storitev spoštujemo predpise o varstvu podatkov.

Opredelitve pojmov

Zakonodajalec zahteva, da se osebni podatki obdelujejo na zakonit način, v dobri veri in na način, ki je posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, razumljiv ("zakonitost, obdelava v dobri veri, preglednost"). Da bi to zagotovili, vas obveščamo o posameznih pravnih opredelitvah, ki so uporabljene tudi v tej izjavi o varstvu podatkov:

1. osebni podatki

"Osebni podatki" pomenijo vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiva fizična oseba je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali na enega ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

(2) Obdelava

"Obdelava" pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki z avtomatskimi sredstvi ali brez njih, kot so zbiranje, beleženje, urejanje, arhiviranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, razširjanje ali drugo dajanje na voljo, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, brisanje ali uničenje.

3. omejitev obdelave

"Omejitev obdelave" pomeni označitev shranjenih osebnih podatkov z namenom omejitve njihove prihodnje obdelave.

4. profiliranje

"profiliranje" pomeni vsako avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov, pri kateri se ti osebni podatki uporabljajo za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analiziranje ali napovedovanje vidikov v zvezi z uspešnostjo pri delu, ekonomskim položajem, zdravjem, osebnimi preferencami, interesi, zanesljivostjo, vedenjem, lokacijo ali spremembo lokacije tega posameznika.

5. psevdonimizacija

"Psevdonimizacija" pomeni obdelavo osebnih podatkov tako, da osebnih podatkov ni več mogoče pripisati določenemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, brez uporabe dodatnih informacij, pod pogojem, da se te dodatne informacije hranijo ločeno ter da zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi, ki zagotavljajo, da osebnih podatkov ni mogoče pripisati določeni ali določljivi fizični osebi.

6. datotečni sistem

"Zbirka podatkov" pomeni vsako strukturirano zbirko osebnih podatkov, ki je dostopna po določenih merilih, ne glede na to, ali se takšna zbirka vodi centralizirano, decentralizirano ali funkcionalno ali geografsko.

7. krmilnik

"Upravljavec" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov; kadar namene in sredstva take obdelave določa pravo Unije ali države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo določitev določijo v pravu Unije ali države članice.

(8) Procesor

"Obdelovalec" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

(9) Prejemnik

"Prejemnik" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki se mu razkrijejo osebni podatki, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Vendar se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posebne preiskovalne naloge v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ne štejejo za prejemnike; obdelava takih podatkov s strani navedenih organov se izvaja v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov glede na namene obdelave.

10. tretja oseba

"Tretja oseba" pomeni vsako fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, razen posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavca, obdelovalca in oseb, pooblaščenih za obdelavo osebnih podatkov pod neposredno odgovornostjo upravljavca ali obdelovalca.

11. soglasje

"Privolitev" posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako prostovoljno, konkretno, informirano in nedvoumno izraženo željo v obliki izjave ali drugega nedvoumnega pritrdilnega dejanja, s katerim posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izrazi svoje soglasje z obdelavo osebnih podatkov v zvezi z njim.

ZAKONITOST OBDELAVE

Obdelava osebnih podatkov je zakonita le, če obstaja pravna podlaga za obdelavo. V skladu s členom 6(1)(a)-(f) DSGVO je pravna podlaga za obdelavo lahko zlasti:

a. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov;

b. je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje predpogodbenih ukrepov, sprejetih na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;

c. je obdelava potrebna za izpolnitev pravne obveznosti, ki velja za upravljavca;

d. je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

e. obdelava je potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je dodeljena upravljavcu;

f. obdelava je potrebna za namene zakonitih interesov upravljavca ali tretje osebe, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

INFORMACIJE O ZBIRANJU OSEBNIH PODATKOV

(1) V nadaljevanju podajamo informacije o zbiranju osebnih podatkov pri uporabi našega spletnega mesta. Osebni podatki so npr. ime, naslov, e-poštni naslovi, vedenje uporabnikov.

(2) Če nas kontaktirate po elektronski pošti ali prek kontaktnega obrazca, bomo vaše podatke (vaš elektronski naslov, ime in telefonsko številko, če je primerno) shranili, da bi lahko odgovorili na vaša vprašanja. Podatke, pridobljene v tem kontekstu, izbrišemo, ko shranjevanje ni več potrebno, ali pa je obdelava omejena, če obstajajo zakonske obveznosti za hrambo podatkov.

Zbiranje osebnih podatkov ob obisku našega spletnega mesta

Če naše spletno mesto uporabljate le v informativne namene, tj. če se ne registrirate ali nam kako drugače posredujete informacij, zbiramo le osebne podatke, ki jih vaš brskalnik posreduje našemu strežniku. Če si želite ogledati našo spletno stran, zbiramo naslednje podatke, ki so tehnično potrebni, da vam lahko prikažemo našo spletno stran ter zagotovimo njeno stabilnost in varnost (pravna podlaga je člen 6(1)(1)(f) DSGVO):

- Naslov IP

- Datum in čas zahteve

- Razlika v časovnem pasu glede na greenwiški srednji čas (GMT)

- Vsebina zahteve (določena stran)

- Status dostopa/kodna oznaka stanja HTTP

- Količina prenesenih podatkov v vsakem primeru

- Spletno mesto, s katerega je prišla zahteva

- brskalnik

- Operacijski sistem in njegov vmesnik

- jezik in različico programske opreme brskalnika.

Uporaba piškotkov

(1) Poleg zgoraj navedenih podatkov se pri uporabi našega spletnega mesta na vašem računalniku shranijo tudi piškotki. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo na vaš trdi disk glede na brskalnik, ki ga uporabljate, in ki stranki, ki nastavi piškotek, zagotavljajo določene informacije. Piškotki ne morejo izvajati programov ali prenašati virusov v vaš računalnik. Uporabljajo se, da je spletno mesto kot celota bolj prijazno do uporabnika in učinkovito. Če ne sprejmete piškotkov, bo delovanje našega spletnega mesta morda omejeno.

(2) To spletno mesto uporablja naslednje vrste piškotkov, katerih obseg in funkcionalnost sta pojasnjena v nadaljevanju:

- Prehodni piškotki (glejte točko a.)

- Trajni piškotki (glejte točko b.).

a. Prehodni piškotki se samodejno izbrišejo, ko zaprete brskalnik. Ti vključujejo zlasti sejne piškotke. V njih je shranjen tako imenovani ID seje, s katerim se lahko različne zahteve iz brskalnika pripišejo skupni seji. To omogoča prepoznavanje vašega računalnika, ko se vrnete na naše spletno mesto. Sejni piškotki se izbrišejo, ko se odjavite ali zaprete brskalnik.

b. Trajni piškotki se samodejno izbrišejo po določenem času, ki je lahko odvisen od piškotka. Piškotke lahko kadar koli izbrišete v varnostnih nastavitvah brskalnika.

c. Nastavitve brskalnika lahko konfigurirate v skladu s svojimi željami in na primer zavrnete sprejemanje piškotkov tretjih oseb ali vseh piškotkov. Tako imenovani "piškotki tretjih oseb" so piškotki, ki jih je nastavila tretja oseba in jih torej ni nastavila spletna stran, ki jo trenutno obiskujete. Upoštevajte, da z deaktiviranjem piškotkov morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta.

d. Če imate pri nas račun, uporabljamo piškotke, da vas prepoznamo pri naslednjih obiskih. V nasprotnem primeru bi se morali za vsak obisk znova prijaviti.

 

e. Uporabljenih piškotkov Flash ne zbira vaš brskalnik, temveč vtičnik Flash. Poleg tega uporabljamo objekte za shranjevanje HTML5, ki so shranjeni v vaši končni napravi. Ti predmeti shranjujejo zahtevane podatke neodvisno od brskalnika, ki ga uporabljate, in nimajo samodejnega datuma poteka veljavnosti. Uporabo shranjevalnih objektov HTML5 lahko preprečite tako, da brskalnik nastavite na zasebni način. Priporočamo tudi, da redno ročno brišete piškotke in zgodovino brskalnika.

Nadaljnje funkcije in ponudbe našega spletnega mesta

(1) Poleg zgolj informativne uporabe našega spletnega mesta ponujamo različne storitve, ki jih lahko uporabljate, če vas zanimajo. V ta namen boste morali običajno posredovati dodatne osebne podatke, ki jih bomo uporabili za zagotavljanje zadevne storitve in za katere veljajo zgoraj navedena načela obdelave podatkov.

(2) V nekaterih primerih za obdelavo vaših podatkov uporabljamo zunanje ponudnike storitev. Te smo skrbno izbrali in naročili, zavezani so našim navodilom in jih redno spremljamo.

 

(3) Poleg tega lahko vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam, če skupaj s partnerji ponujamo promocije, tekmovanja, pogodbe ali podobne storitve. Podrobnejše informacije o tem boste prejeli ob posredovanju osebnih podatkov ali spodaj v opisu ponudbe.

(4) Če imajo naši ponudniki storitev ali partnerji sedež v državi zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), vas bomo o posledicah tega obvestili v opisu ponudbe.

Glasilo

(1) Z vašim soglasjem se lahko naročite na naše novice, s katerimi vas obveščamo o naših aktualnih zanimivih ponudbah. Oglaševano blago in storitve so navedeni v izjavi o soglasju.

(2) Za prijavo na naše e-novice uporabljamo tako imenovani postopek dvojne prijave. To pomeni, da vam bomo po vaši prijavi na elektronski naslov, ki ste ga navedli, poslali elektronsko sporočilo, v katerem vas prosimo, da potrdite, da želite prejemati novice. Če svoje prijave ne potrdite v 24 urah, bodo vaši podatki blokirani in po enem mesecu samodejno izbrisani. Poleg tega shranjujemo vaše naslove IP ter čas registracije in potrditve. Namen tega postopka je dokazati vašo registracijo in po potrebi pojasniti morebitno zlorabo vaših osebnih podatkov.

(3) Za pošiljanje novic je potreben samo vaš e-poštni naslov. Posredovanje dodatnih, posebej označenih podatkov je prostovoljno in se bo uporabljalo za osebno naslavljanje. Po vaši potrditvi shranimo vaš e-poštni naslov za namene pošiljanja novic. Pravna podlaga je člen 6(1)(1)(a) DSGVO.

(4) Soglasje za pošiljanje novic lahko kadar koli prekličete in se odjavite od prejemanja novic. Preklic lahko prijavite s klikom na povezavo, ki je na voljo v vsakem elektronskem sporočilu z novicami, z elektronskim sporočilom na naslov info@gollmann.com ali s pošiljanjem sporočila na kontaktne podatke, navedene v odtisu.

(5) Poudarjamo, da pri pošiljanju novic ocenjujemo vaše uporabniško vedenje. Za to ocenjevanje poslana e-poštna sporočila vsebujejo tako imenovane spletne svetilnike ali sledilne piksle, ki so slikovne datoteke z enim pikom, shranjene na našem spletnem mestu. Za ocenjevanje povezujemo podatke iz § 3 in spletne svetilnike z vašim e-poštnim naslovom in individualnim identifikatorjem. Podatki se zbirajo samo psevdonimno, tj. identifikacijski podatki niso povezani z drugimi osebnimi podatki, neposredna osebna referenca je izključena. Temu sledenju lahko kadar koli ugovarjate s klikom na ločeno povezavo v vsakem e-poštnem sporočilu ali tako, da nas o tem obvestite prek druge kontaktne poti. Podatki se hranijo, dokler ste naročeni na novice. Po odjavi od naročnine podatke hranimo zgolj statistično in anonimno.

OTROKI

Naša ponudba je v osnovi namenjena odraslim. Osebe, mlajše od 18 let, nam ne smejo posredovati nobenih osebnih podatkov brez soglasja svojih staršev ali zakonitih skrbnikov.

PRAVICE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

(1) Preklic soglasja

Če obdelava osebnih podatkov temelji na danem soglasju, imate pravico, da soglasje kadar koli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je do preklica izvajala na podlagi privolitve.

Za uveljavljanje pravice do umika se lahko kadar koli obrnete na nas.

(2) Pravica do potrditve

Od upravljavca imate pravico zahtevati potrditev, ali obdelujemo osebne podatke v zvezi z vami. Potrditev lahko kadar koli zahtevate z uporabo zgornjih kontaktnih podatkov.

(3) Pravica do dostopa

Če se obdelujejo osebni podatki, lahko kadar koli zahtevate informacije o teh osebnih podatkih in naslednje informacije:

a. namene obdelave;

b. kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo;

c. prejemniki ali kategorije prejemnikov, ki so jim bili ali bodo razkriti osebni podatki, zlasti v primeru prejemnikov v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

d. če je mogoče, načrtovano trajanje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila za določitev tega trajanja;

e. obstoj pravice do popravka ali izbrisa osebnih podatkov v zvezi z vami ali do omejitve obdelave s strani upravljavca ali pravice do ugovora taki obdelavi;

f. obstoj pravice do pritožbe pri nadzornem organu;

g. če osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vse razpoložljive informacije o izvoru podatkov;

h. obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, v skladu s členom 22(1) in (4) SUVP ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o vključeni logiki ter obsegu in predvidenih učinkih take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, imate pravico biti obveščeni o ustreznih zaščitnih ukrepih v skladu s členom 46 GDPR v zvezi s prenosom. Zagotovili bomo kopijo osebnih podatkov, ki so predmet obdelave. Za vse dodatne kopije, ki jih zahtevate od posameznika, lahko zaračunamo razumno pristojbino na podlagi upravnih stroškov. Če zahtevek vložite elektronsko, se informacije zagotovijo v splošno uporabljani elektronski obliki, razen če ni navedeno drugače. Pravica do prejema kopije iz odstavka 3 ne posega v pravice in svoboščine drugih oseb.

(4) Pravica do popravka

Imate pravico, da od nas brez nepotrebnega odlašanja zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico zahtevati dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, tudi z dodatno izjavo.

(5) Pravica do izbrisa ("pravica biti pozabljen").

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, mi pa smo dolžni osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, če velja eden od naslednjih razlogov:

a. Osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani.

b. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na kateri je temeljila obdelava v skladu s členom 6(1)(a) ali členom 9(2)(a) SUVP, in za obdelavo ni druge pravne podlage.

c. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi v skladu s členom 21(1) SUVP in za obdelavo ni prevladujočih zakonitih razlogov, ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi v skladu s členom 21(2) SUVP.

d. Osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

e. Izbris osebnih podatkov je potreben za izpolnitev pravne obveznosti v skladu z zakonodajo Unije ali države članice, ki velja za upravljavca.

f. Osebni podatki so bili zbrani v zvezi s storitvami informacijske družbe v skladu s členom 8(1) SUVP.

Kadar upravljavec objavi osebne podatke in jih mora izbrisati v skladu z odstavkom 1, sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja, da obvesti upravljavce podatkov, ki obdelujejo osebne podatke, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteval izbris vseh povezav do teh osebnih podatkov ali njihovih kopij ali replikacij.

Pravica do izbrisa ("pravica biti pozabljen") ne obstaja, če je obdelava potrebna:

- za uveljavljanje pravice do svobode izražanja in obveščanja;

- za izpolnitev pravne obveznosti, ki zahteva obdelavo v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca, ali za izvedbo naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

- zaradi javnega interesa na področju javnega zdravja v skladu s členom 9(2)(h) in (i) ter členom 9(3) SUVP;

- za namene arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1) SUVP, kadar je verjetno, da bi pravica iz odstavka 1 onemogočila ali resno ogrozila doseganje namenov take obdelave, ali

- za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

(6) Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate, da od nas zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

a. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izpodbija točnost osebnih podatkov za obdobje, ki upravljavcu omogoča, da preveri točnost osebnih podatkov,

b. je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev uporabe osebnih podatkov;

c. upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; ali

d. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi v skladu s členom 21(1) SUVP, dokler še ni ugotovljeno, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če je bila obdelava omejena v skladu z zgornjimi pogoji, se takšni osebni podatki - poleg tega, da se shranijo - obdelujejo samo s privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za varstvo pravic druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Za uveljavljanje pravice do omejitve obdelave se lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadar koli obrne na nas prek zgoraj navedenih kontaktnih podatkov.

(7) Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali, prejmete v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke brez ovir upravljavca, ki mu je osebne podatke posredoval, prenesete drugemu upravljavcu, če:

a. obdelava temelji na privolitvi v skladu s členom 6(1)(a) ali členom 9(2)(a) ali na pogodbi v skladu s členom 6(1)(b) DSGVO in

b. se obdelava izvaja s pomočjo avtomatiziranih postopkov.

Pri uveljavljanju pravice do prenosljivosti podatkov v skladu z odstavkom 1 imate pravico doseči, da se osebni podatki prenesejo neposredno od enega upravljavca k drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo. Uveljavljanje pravice do prenosljivosti podatkov ne posega v pravico do izbrisa ("pravica biti pozabljen"). Ta pravica se ne uporablja za obdelavo, ki je potrebna za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.

(8) Pravica do ugovora

Iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi člena 6(1)(e) ali (f) SUVP, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Upravljavec osebnih podatkov ne obdeluje več, razen če lahko dokaže nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Če se osebni podatki obdelujejo za namen neposrednega trženja, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namen takega trženja; to velja tudi za profiliranje, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če ugovarjate obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki za te namene ne bodo več obdelovali.

Ne glede na Direktivo 2002/58/ES lahko v okviru uporabe storitev informacijske družbe svojo pravico do ugovora uveljavljate z avtomatiziranimi postopki z uporabo tehničnih specifikacij.

Iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki se izvaja v znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali v statistične namene iz člena 89(1), razen če je obdelava potrebna za izvajanje naloge v javnem interesu.

Pravico do ugovora lahko kadar koli uveljavljate tako, da se obrnete na zadevnega upravljavca.

(9) Avtomatizirane odločitve v posameznih primerih, vključno z oblikovanjem profilov.

Imate pravico, da se za vas ne sprejme odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi - vključno z oblikovanjem profilov - in ki ima pravne učinke za vas ali na podoben način pomembno vpliva na vas. To ne velja, če je odločitev:

a. je potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem,

b. je dovoljen v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca, in to pravo vsebuje ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali

c. z izrecno privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Upravljavec sprejme razumne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki vključujejo vsaj pravico do posredovanja upravljavca, da izrazi svoje stališče in izpodbija odločitev.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko to pravico kadar koli uveljavlja tako, da se obrne na zadevnega upravljavca.

(10) Pravica do pritožbe pri nadzornem organu

Prav tako imajo pravico, brez poseganja v katero koli drugo upravno ali sodno sredstvo, vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici njihovega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši to uredbo.

(11) Pravica do učinkovitega pravnega sredstva.

Brez poseganja v katero koli razpoložljivo upravno ali izvensodno pravno sredstvo, vključno s pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu v skladu s členom 77 SUVP, imate pravico do učinkovitega pravnega sredstva, če menite, da so bile vaše pravice iz te uredbe kršene zaradi obdelave vaših osebnih podatkov, ki ni v skladu s to uredbo.

UPORABA STORITVE GOOGLE ANALYTICS

(1) To spletno mesto uporablja Google Analytics, storitev spletne analitike, ki jo zagotavlja Google, Inc ("Google"). Google Analytics uporablja "piškotke", ki so besedilne datoteke, nameščene na vašem računalniku, in pomagajo spletnemu mestu analizirati, kako uporabniki uporabljajo spletno mesto. Informacije o vaši uporabi tega spletnega mesta, ki jih ustvari piškotek, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in se tam shranijo. Če je na tem spletnem mestu aktivirana anonimizacija IP, bo Google v državah članicah Evropske unije ali drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru vaš naslov IP predhodno skrajšal. Le v izjemnih primerih se celoten naslov IP pošlje na Googlov strežnik v ZDA in se tam skrajša. Google bo v imenu upravljavca tega spletnega mesta te podatke uporabil za ocenjevanje vaše uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o dejavnostih na spletnem mestu in zagotavljanje drugih storitev, povezanih z dejavnostmi na spletnem mestu in uporabo interneta, upravljavcu spletnega mesta.

(2) IP-naslov, ki ga vaš brskalnik posreduje v okviru storitve Google Analytics, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki.

(3) Uporabo piškotkov lahko zavrnete tako, da izberete ustrezne nastavitve v svojem brskalniku, vendar upoštevajte, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta. Poleg tega lahko preprečite, da bi Google zbiral podatke, ki jih ustvari piškotek in so povezani z vašo uporabo spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP), ter da bi te podatke obdeloval, tako da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

(4) To spletno mesto uporablja Google Analytics z razširitvijo "_anonymizeIp()". To pomeni, da se naslovi IP obdelujejo v skrajšani obliki, kar izključuje možnost osebnih referenc. Če so podatki, zbrani o vas, povezani z osebo, se to takoj izključi in osebni podatki se takoj izbrišejo.

(5) Google Analytics uporabljamo za analizo in redno izboljševanje uporabe našega spletnega mesta. Pridobljeni statistični podatki nam omogočajo, da izboljšamo svojo ponudbo in jo naredimo bolj zanimivo za vas kot uporabnika. Za izjemne primere prenosa osebnih podatkov v ZDA se je Google pridružil zasebnostnemu ščitu EU-ZDA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Pravna podlaga za uporabo storitve Google Analytics je člen 6(1)(1)(f) DSGVO.

(6) Informacije tretjega ponudnika: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, faks: +353 (1) 436 1001.

Pogoji uporabe: http://www.google.com/analytics/terms/de.html,

Pregled politike zasebnosti: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,

in politiko zasebnosti: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) To spletno mesto uporablja tudi Google Analytics za analizo tokov obiskovalcev med napravami, ki se izvaja prek uporabniškega imena. Analizo uporabe med napravami lahko deaktivirate v svojem uporabniškem računu v razdelku "Moji podatki", "Osebni podatki".

Z Googlom smo sklenili pogodbo o obdelavi podatkov in pri uporabi storitve Google Analytics v celoti izvajamo stroge zahteve nemških organov za varstvo podatkov.

Za več informacij o tem, kako Google Analytics obdeluje podatke uporabnikov, si oglejte Googlov pravilnik o zasebnosti: support.google.com/analytics/answer/6004245;

UPORABA VTIČNIKOV ZA DRUŽBENE MEDIJE

(1) Trenutno uporabljamo naslednje vtičnike za družbene medije: Facebook, Xing in LinkedIn. Uporabljamo tako imenovano rešitev z dvema klikoma. To pomeni, da se ob obisku našega spletnega mesta ponudnikom vtičnikov najprej ne posredujejo nobeni osebni podatki. Ponudnika vtičnika lahko prepoznate tako, da polje označite z njegovo začetno črko ali logotipom. Omogočamo vam, da prek gumba neposredno komunicirate s ponudnikom vtičnika. Samo če kliknete na označeno polje in ga s tem aktivirate, ponudnik vtičnika prejme informacijo, da ste obiskali ustrezno spletno mesto naše spletne ponudbe. Poleg tega se posredujejo podatki, navedeni v § 3 te izjave. V primeru Facebooka in Xinga se naslov IP po navedbah zadevnih ponudnikov v Nemčiji anonimizira takoj po zbiranju. Z aktiviranjem vtičnika se vaši osebni podatki prenesejo k ustreznemu ponudniku vtičnika in tam shranijo (v primeru ameriških ponudnikov v ZDA). Ker ponudnik vtičnika zbira podatke zlasti prek piškotkov, vam priporočamo, da pred klikom na sivo polje izbrišete vse piškotke prek varnostnih nastavitev brskalnika.

(2) Na zbrane podatke in postopke obdelave podatkov nimamo vpliva, prav tako nismo seznanjeni s celotnim obsegom zbiranja podatkov, nameni obdelave in obdobji hrambe. Prav tako nimamo informacij o izbrisu zbranih podatkov s strani ponudnika vtičnika.

(3) Ponudnik vtičnika shranjuje zbrane podatke o vas kot profile uporabe in jih uporablja za namene oglaševanja, tržnih raziskav in/ali k povpraševanju usmerjenega oblikovanja svojega spletnega mesta. Takšna ocena se izvaja zlasti (tudi za neprijavljene uporabnike) za prikazovanje oglaševanja, ki temelji na potrebah, in za obveščanje drugih uporabnikov družabnega omrežja o vaših dejavnostih na našem spletnem mestu. Imate pravico, da ugovarjate ustvarjanju teh uporabniških profilov, pri čemer se morate za uveljavljanje te pravice obrniti na zadevnega ponudnika vtičnikov. Z vtičniki vam ponujamo možnost interakcije z družabnimi omrežji in drugimi uporabniki, da lahko izboljšamo svojo ponudbo in jo naredimo bolj zanimivo za vas kot uporabnika. Pravna podlaga za uporabo vtičnikov je člen 6(1)(1)(f) DSGVO.

(4) Prenos podatkov poteka ne glede na to, ali imate račun pri ponudniku vtičnika in ste vanj prijavljeni. Če ste prijavljeni v ponudnika vtičnikov, bodo vaši podatki, ki jih zberemo, neposredno dodeljeni vašemu računu pri ponudniku vtičnikov. Če kliknete aktivirani gumb in na primer ustvarite povezavo do strani, ponudnik vtičnika te informacije shrani tudi v vaš uporabniški račun in jih javno deli z vašimi stiki. Priporočamo, da se po uporabi družabnega omrežja redno odjavljate, še posebej pa pred aktiviranjem gumba, saj se boste tako izognili dodelitvi vašega profila pri ponudniku vtičnika.

(5) Dodatne informacije o namenu in obsegu zbiranja podatkov ter njihovi obdelavi s strani ponudnika vtičnika so na voljo v spodaj navedenih izjavah o varstvu podatkov teh ponudnikov. Tam boste prejeli tudi dodatne informacije o svojih pravicah v zvezi s tem in možnostih za zaščito zasebnosti.

(6) naslovi ustreznih ponudnikov vtičnikov in URL z njihovimi obvestili o varstvu podatkov:

a. Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ZDA; http://www.facebook.com/policy.php; dodatne informacije o zbiranju podatkov: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications in http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook se je prijavil k zasebnostnemu ščitu EU-ZDA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b. Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornija 94043, ZDA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google se je prijavil k zasebnostnemu ščitu EU-ZDA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c. Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

d. LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornija 94043, ZDA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn se je prijavil k zasebnostnemu ščitu EU-ZDA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

INTEGRACIJA VTIČNIKOV YOUTUBE

To spletno mesto vsebuje vsaj en vtičnik družbe YouTube, ki je v lasti družbe Google Inc. in ima sedež v San Brunu/Kaliforniji, ZDA. Ko obiščete strani našega spletnega mesta, ki so opremljene z vtičnikom YouTube, se vzpostavi povezava s strežniki YouTube. Pri tem je strežnik YouTube obveščen, katero stran našega spletnega mesta ste obiskali. Če ste poleg tega prijavljeni v svoj račun YouTube, lahko YouTube vaše vedenje pri brskanju neposredno pripiše vašemu osebnemu profilu. To možnost povezave lahko preprečite, če se prej odjavite iz računa. Dodatne informacije o zbiranju in uporabi vaših podatkov v YouTubu najdete v informacijah o varstvu podatkov na spletnem mestu https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

INTEGRACIJA ZEMLJEVIDOV GOOGLE

(1) Na tej spletni strani uporabljamo storitev Google Maps. To nam omogoča prikaz interaktivnih zemljevidov neposredno na spletnem mestu in vam omogoča udobno uporabo funkcije zemljevida.

(2) Z obiskom spletnega mesta Google prejme informacijo, da ste obiskali ustrezno podstran našega spletnega mesta. Poleg tega bodo posredovani podatki, navedeni v § 3 te izjave. To se zgodi ne glede na to, ali Google zagotovi uporabniški račun, prek katerega ste prijavljeni, ali pa uporabniški račun ne obstaja. Če ste prijavljeni v Google, bodo vaši podatki neposredno dodeljeni vašemu računu. Če ne želite, da se vaši podatki povežejo z vašim Googlovim profilom, se morate pred aktiviranjem gumba odjaviti. Google vaše podatke hrani kot profile uporabe in jih uporablja za namene oglaševanja, tržnih raziskav in/ali oblikovanja svojega spletnega mesta glede na potrebe. Takšna ocena se izvaja zlasti (tudi za neprijavljene uporabnike) za zagotavljanje oglaševanja na podlagi potreb in obveščanje drugih uporabnikov družabnega omrežja o vaših dejavnostih na našem spletnem mestu. Imate pravico, da ugovarjate ustvarjanju teh uporabniških profilov, za uveljavljanje te pravice pa se morate obrniti na Google.

(3) Za več informacij o namenu in obsegu zbiranja in obdelave podatkov s strani ponudnika vtičnika glejte ponudnikovo politiko zasebnosti. Tam boste našli tudi dodatne informacije o svojih pravicah v zvezi s tem in možnostih nastavitev za zaščito zasebnosti: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google vaše osebne podatke obdeluje tudi v ZDA in se je pridružil zasebnostnemu ščitu EU-ZDA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

UPORABA GOOGLE reCAPTCHA

Na tem spletnem mestu uporabljamo tudi funkcijo reCAPTCHA družbe Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA ("Google"). Ta funkcija se uporablja predvsem za razlikovanje, ali je vnos opravila fizična oseba ali pa je bil zlorabljen s strojno in avtomatizirano obdelavo. Storitev vključuje pošiljanje naslova IP in po potrebi dodatnih podatkov, ki jih Google potrebuje za storitev reCAPTCHA, družbi Google in se izvaja v skladu s členom 6(1)(f) DSGVO na podlagi našega zakonitega interesa za ugotavljanje namena posameznih dejanj na internetu ter preprečevanje zlorab in neželene pošte.

Družba Google LLC s sedežem v ZDA je certificirana za ameriško-evropski sporazum o varstvu podatkov "Privacy Shield", ki zagotavlja skladnost s stopnjo varstva podatkov, ki velja v EU.

Dodatne informacije o Googlovi reCAPTCHA in Googlovem pravilniku o zasebnosti so na voljo na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. 

UPORABA SPLETNIH PISAV GOOGLE

To spletno mesto uporablja tako imenovane spletne pisave, ki jih za enoten prikaz pisav zagotavlja Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA ("Google"). Ko prikličete stran, brskalnik v predpomnilnik brskalnika naloži potrebne spletne pisave, da se besedila in pisave pravilno prikažejo.

V ta namen se mora brskalnik, ki ga uporabljate, povezati z Googlovimi strežniki. To Googlu sporoča, da je bilo naše spletno mesto obiskano prek vašega naslova IP. Googlove spletne pisave se uporabljajo zaradi enotne in privlačne predstavitve naših spletnih ponudb. To predstavlja zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) DSGVO. Če brskalnik ne podpira spletnih pisav, bo računalnik uporabil standardno pisavo.

Družba Google LLC s sedežem v ZDA je certificirana za ameriško-evropski sporazum o varstvu podatkov "Privacy Shield", ki zagotavlja skladnost s stopnjo varstva podatkov, ki velja v EU.

Dodatne informacije o Googlovih spletnih pisavah so na voljo na spletnem naslovu https://developers.google.com/fonts/faq in v Googlovem pravilniku o zasebnosti: https://www.google.com/policies/privacy/. 

ŠIFRIRANJE SSL

To spletno mesto uporablja šifriranje SSL iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupne vsebine, kot so poizvedbe, ki nam jih pošljete kot upravljavcu spletnega mesta. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz "http://" v "https://", in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.

Če je aktivirano šifriranje SSL, podatkov, ki nam jih posredujete, tretje osebe ne morejo prebrati.

POGODBENI PREDELOVALCI

Uporabljamo zunanje ponudnike storitev (obdelovalce naročil), npr. za pošiljanje blaga, glasila. S ponudnikom storitev je bila sklenjena ločena pogodba o obdelavi podatkov o naročilu, da se zagotovi varstvo vaših osebnih podatkov.